Adatkezelési tájékoztató

A Farkas Gépgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Adatkezelő/Társaság)

 Cégjegyzékszáma: 08-09-007-067.;

Az Adatkezelő üzleti tevékenysége során megvalósuló adatkezelések

Az Adatkezelő honlapjának (www.farkaskftcnc.hu) használata során megvalósuló adatkezelések

A www.farkaskftcnc.hu szerver naplózása

A www.farkaskftcnc.hu weboldal meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít. A weboldal kódja a Társaságtól független külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Ez a külső szerver áll kapcsolatban a felhasználó számítógépével. Ezúton tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy e hivatkozások szolgáltatói képesek az adatgyűjtésre a szerverükkel való közvetlen kapcsolódás során. A felhasználó böngészője felhasználói adatokat szolgáltathat ki számukra (pl. IP cím, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldalak címe, látogatás időpontja, egérmutató mozgása).

Az IP cím az internetre csatlakozó felhasználók számítógépeinek egyértelmű azonosítására alkalmas számsorozat. Segítségével az adott számítógép használójának akár földrajzi pozíciója is meghatározható. A felkeresett oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a látogató (érintett) azonosítására nem alkalmasak, azonban további (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva lehetőség nyílik a felhasználóra vonatkozó következtetések levonására.

adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
kezelt adatok köre: azonosítószám, a felhasználó számítógépének IP címe, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, az operációs rendszer és böngésző típusa.
adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
adattárolás határideje: harminc nap
adattárolás módja: elektronikus

A www.farkaskftcnc.hu külső szolgáltatók cookie kezelése

A www.farkaskftcnc.hu honlapon, a látogatottsági adatokat kiértékelő szoftver fut, amely a látogatások adatait rögzíti. Ezek az automatikusan keletkező látogatói információk: a látogató IP-címe, a megnyitott oldalak adatai a látogatás időpontja, a használt böngésző neve.

A szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, melyeket a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.  Amikor a böngésző egy korábban elmentett sütit visszaküld, a sütihez tartozó szolgáltató összekapcsolhatja a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak esetén, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története.

Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

A www.farkaskftcnc.hu honlap felkeresésekor a Google Analytics kezel cookie-t, webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

Süti neve Honnan Lejárat Leírás
_ga (Google analytics) 2 év A Google Analytics által használt fő cookie a _ga cookie. Felhasználók megkülönböztetésére használatos.
_gat (GA) 1 perc Szabályozza a kérések számát a doubleclick.net felé.
_gid (GA) 24 óra A felhasználók megkülönböztetésére szolgál
1P_JAR google.com 1 hét Google-cookie, statisztika gyűjtésére szolgál az oldalon.
DSID doubleclick.net Session Lásd IDE
IDE doubleclick.net   Fő hirdetési cookie neve IDE, amelyet a böngésző a doubleclick.net domain alatt tárol.
NID google.com 6 hónap A legtöbb Google-felhasználó böngészője tárolja a „NID” nevű, a beállításokkal kapcsolatos cookie-t. A NID cookie egy egyedi azonosítót tartalmaz, amelyet a Google az Ön preferenciáinak – például az előnyben részesített nyelv, a keresési találatok megjeleníteni kívánt száma (pl. 10 vagy 20), vagy, hogy bekapcsolja-e a Google Biztonságos keresés szűrőt – és egyéb adatainak tárolására használ.
_icl_current_language (WPML) 24 óra A WPML által használt cookie, arra való, hogy az oldal jelenlegi nyelvének a kódját eltárolja.
_icl_visitor_lang_js (WPML) 24 óra WPML által tárolt cookie. A látogató nyelve.
wfvt_XXXXXXX (Wordfence) 24 óra Wordfence biztonsági kiegészítés által használt cookie, ami látogatók munkamenetét követi az oldalon.  
wordfence_verifiedHuman (Wordfence) 30 perc Wordfence biztonsági kiegészítés által elhelyezett cookie ami bizonyítja, hogy a felhasználó nem robot.
adatkezelés célja: a honlap látogatási szokások elemzése, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése  
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve  
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerint: az érintett hozzájárulása.  
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított maximum 2 év  
adattárolás módja: elektronikus  

Ügyfélkezelés

A Társaság a szerződések teljesítése céljából (szerződéskötés, teljesítés, megszűnés) kezeli a vele szerződő természetes / jogi személy kapcsolattartóinak nevét, e-mail címét és telefonszámát. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása – a hozzájárulás beszerzése érdekében a vonatkozó szerződések tartalmi elemei a hozzájárulási kötelezettségek.

adatkezelés célja: az ügyfelek, partnerek igényeinek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.
kezelt adatok köre: ügyfél kapcsolattartójának neve, e-mail címe, telefonszáma, címe
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerint az érintett hozzájárulása.
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését, úgy addig az időpontig.
adattárolás módja: elektronikus

Ügyféllevelezés elektronikus úton

Amennyiben Társaságunkat írásban kívánja megkeresni,a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett „Kapcsolat” menüpontban található kapcsolati űrlap igénybevételével érheti el az adatkezelőt. A kapcsolati űrlap adatai felhasználásával a rendszer e-mailt generál, mely az info@…………………………………..eu  postafiókba kerül továbbításra. A Farkas Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

adatkezelés célja: az ügyfelek, partnerek igényeinek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.
kezelt adatok köre: ügyfél kapcsolattartójának neve, e-mail címe, telefonszáma, cég címe
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerint az érintett hozzájárulása.
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított legfeljebb 5 év, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését, úgy addig az időpontig.
adattárolás módja: elektronikus

Számlák kezelése

adatkezelés célja: számlák kiállítása és tárolása
kezelt adatok köre: ügyfél neve, címe, adószáma, bankszámla száma, fizetés összege, fizetés időpontja
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a
adattárolás határideje: a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles a Társaság megőrizni. A Társaság 8+1 év elteltével automatikusan törli az érintett személyes adatait
adattárolás módja: elektronikus és papíralapú

Egyéb adatkezelések

Egyéb esetekben előadódó adatkezelésekről adat felvételekor tájékoztatást adunk. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó/szabálysértési/közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására kérhetik fel/ kötelezhetik az adatkezelőt. Abban az esetben, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte a Farkas Kft. személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: Farkas Kft.
címe: 9300 Csorna, Patak utca 1.
cégjegyzékszáma:   08-09-007-067
adatfeldolgozás célja: tárhely szolgáltató  
adatfeldolgozó neve:  
címe:  
MKVK tagsági száma:    
adatfeldolgozás célja: könyvelés, bérszámfejtés  

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.